jesteś 160 660 naszym gościem 
zobacz nas na YouTube
nasze przedszkole
nasze przedszkole
nasze przedszkole

- Elementy Programu "Dziecięca matematyka
wg E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej

dziecięca matematyka

Edukacja przedszkolna to czas, w którym można z powodzeniem kształtować cechy, których rozwój na odpowiednim poziomie warunkuje odnoszenie sukcesów szkolnych w zakresie edukacji matematycznej.

Dlatego, zgodnie z założeniami programu "Dziecięcej matematyki", chcielibyśmy położyć duży nacisk na:
- dobór ćwiczeń stymulujących rozwój myślenia dziecka w wieku przedszkolnym,
- ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych, takich jak: orientacja w przestrzeni, liczenie, dodawanie i odejmowanie w pamięci, klasyfikowanie, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, często wywołujących napięcie.

Rozwiązania metodyczne w tym programie kładą nacisk na osobiste doświadczenia dziecka, stanowiące budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Takie rozumienie procesu nauczania-uczenia się jest zgodne z podstawowymi założeniami naszego przedszkola. Program ten zwraca także uwagę na pracę z dzieckiem zdolnym, o przyspieszonym rozwoju psychoruchowym.

Program "Dziecięca matematyka" szczegółowo opisuje metodykę pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej i pozwala na dobre rozplanowanie treści kształcenia w trzyletnim procesie wychowania przedszkolnego, co gwarantuje rzetelne podstawy nauczania.

Program składa się z następujących bloków tematycznych:
- Orientacja przestrzenna
- Rytmy i rytmiczna organizacja czasu
- Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw
- Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów
- Dodawanie i odejmowanie. Rozdawanie i rozdzielanie po kilka
- Klasyfikacja
- Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby
- Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby
- Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości
- Intuicje geometryczne
- Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego
- Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów
- Waga i ważenie
- Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

zobacz nas na YouTube
nasze przedszkole
nasze przedszkole
nasze przedszkole
Projekt i wykonanie: Strona internetowa dla Ciebie  Copyright © 2011 -2017 Radosne Przedszkole
Valid HTML 4.01!