jesteś 158 613 naszym gościem 
zobacz nas na YouTube
nasze przedszkole
nasze przedszkole
nasze przedszkole

- Program Nazywanie świata

nazywanie świata  IRENA MAJCHRZAK: "NAZYWANIE ŚWIATA"

METODA wprowadzania w świat czytania, bazująca na literach własnego imienia
- Program Wychowania Przedszkolnego zatwierdzony przez MEN

ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA oparta jest na zasadach pedagogiki Marii Montessori, tzn. nauczyciel nie tłumaczy dziecku zasad czytania, dziecko samo do tego dochodzi przez osobistą obserwację, porównanie, doświadczenie.

Metoda stwarza doskonałe warunki do wprowadzania dziecka w świat pisma:
- daje dziecku szansę swobodnego, wolnego od przymusu obcowania z pismem,
- jest systematyczna i długoterminowa,
- nie ogranicza wieku, w którym następuje pierwszy kontakt dziecka ze słowem pisanym,
- nie wymaga pośpiechu, sprawdzania cząstkowych postępów dziecka i jego oceniania,
uwalnia od napięć i lęków, ponieważ nauka przebiega wyłącznie w formach zabawowych, zawiera wielką różnorodność ćwiczeń i zajęć związanych z pismem i literami, a także zabawy z dziedziny matematyki, logiki, działań na zbiorach
- umożliwia opanowanie sztuki czytania od razu ze zrozumieniem czytanych słów i całych tekstów,
- pozwala każdemu dziecku zachować własny rytm poznawania tajników pisma, zgodny z jego możliwościami,
- daje dużo radości i satysfakcji zarówno dzieciom, jak i nauczycielom.

zobacz nas na YouTube
nasze przedszkole
nasze przedszkole
nasze przedszkole
Projekt i wykonanie: Strona internetowa dla Ciebie  Copyright © 2011 -2017 Radosne Przedszkole
Valid HTML 4.01!