jesteś 158 604 naszym gościem 
zobacz nas na YouTube
nasze przedszkole
nasze przedszkole
nasze przedszkole

- Zajęcia rytmiczno-muzyczne w klubie Malucha

Zajęcia muzyczne dla dzieci pomagają w kształtowaniu wrażliwości muzycznej, usprawniają zdolność koncentracji słuchowej, uwrażliwiają na nastroje w muzyce.
Na zajęciach dzieci mają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczą się piosenek i śpiewu oraz uczestniczą w zajęciach ruchowych oraz ćwiczeniach rytmicznych. Jest to świetna zabawa połączona z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

Muzyka, jako ważna dziedzina wychowania przez sztukę stanowi istotny czynnik rozwoju osobowości dziecka. Jest środkiem kształcenia humanistycznego, uwrażliwiającego na wszelkie wartości ludzkie.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne to próba wprowadzania dzieci w świat muzyki. Obcowanie z muzyką to znakomita forma kształtowania gustu i estetyki dzieci. Dziecko, które od najmłodszych lat jest umuzykalniane staje się wrażliwym i świadomym odbiorcą muzyki.
Wprowadzenie instrumentów do zajęć artystycznych sprawia, iż dzieci stają się wrażliwymi odbiorcami dźwięku i rytmu, które to wyzwalają w nich ekspresję i wyobraźnię muzyczną.
Inscenizowane ruchem zajęcia muzyczne wpływają na prawidłowe kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Rozwijają spontaniczność i odwagę w wyrażaniu uczuć oraz emocji. Zajęcia umuzykalniające są znakomitą lekcją koncentracji i cierpliwości.

Na etapie początkowym buduje się podstawy tego kształcenia. Muzyka służy również ogólnemu rozwojowi dziecka: fizycznemu (ruchliwość, umiejętność utrzymywania ciała w równowadze), intelektualnemu (mowa, operacje myślowe, wrażenia, wyobraźnia, uwaga, pamięć), emocjonalnemu (uczucia, uspołecznienie), estetycznemu.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka szczególnie dużo uwagi należy poświęcić wyzwalaniu aktywności i ekspresji ruchowej tj. zabawom i ćwiczeniom muzyczno-rytmicznym.

Termin ćwiczenia muzyczno-rytmiczne jest określeniem bardzo szerokim, przez który należy rozumieć różne formy ćwiczeń ruchowych realizowanych przy muzyce.
Dzieci uczą się wykorzystywania w ruchu całego ciała w miejscu i przestrzeni, uczą się wypełniać ruchem bliższą i dalszą przestrzeń, poruszać w określonym kierunku.

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe realizowane są w celu:
- podniesienia ogólnej sprawności ruchowej,
- uregulowania napięcia mięśniowego,
- osiągnięcia swobody i płynności w zakresie realizacji ruchów podstawowych i ich łączenia,
- doskonalenia koordynacji ruchowej, słuchowo-ruchowej i wzrokowo - ruchowej,
- osiągnięcia poprawy w orientacji przestrzennej, kierunkowej i czasowej,
- rozwijania wrażliwości percepcyjnej w zakresie: melodii, tempa, ekspresji w muzyce i w mowie,
- wdrażania dzieci do zajęć zespołowych, ułatwienia nawiązania kontaktu z rówieśnikami.

Ćwiczenia te korygują takie błędy jak: zła postawa, nieekonomiczne ruchy, współruchy, złe nawyki ruchowe.

Podczas zajęć ruchowych występuje współdziałanie w grupie. Ma to ogromne znaczenie wychowawcze. Konieczność podporządkowania się regułom, zasadom wyrabia dyscyplinę, poczucie solidarności i współodpowiedzialności. Konieczność podejmowania szybkich decyzji kształci wolę, łagodzi kompleksy i nieśmiałość. Ćwiczenia ruchowe wprowadzają wiele radości, zaspokajają potrzebę ruchu.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne będą obejmowały m.in.
1. Ćwiczenia typowo rytmiczne
- rozpoznawanie dźwięków wysoki, niski, pojedynczy, wielodźwięk
- wyklaskiwanie i wystukiwanie prostych rytmów
- odtwarzanie prostych melodii
- chodzenie do rytmu cicho, głośno, szybko, wolno, ze wspięciem na palce, na piętach, w przysiadach, tyłem
- bieg krótki sprężysty - nogi unoszą się w górę, długi, płaski - nogi wysuwają się daleko w przód tuż nad podłogą, tułów wychylony w przód, bardzo szybki, z unoszeniem nóg w tył, bieg w miejscu, bieg z półobrotem, bieg rytmiczny w różnych kierunkach, bieg po obwodzie koła w jednym kierunku, ze zmianą kierunku.
2. Zapoznanie dzieci z podstawowymi instrumentami (dzwonki tzw. cymbałki, trójkąty, tamburyno, kastaniety itp.)
- wygrywanie prostych melodii
3. Ćwiczenia łączące muzykę z ruchem tzw. zabawy śpiewno-ruchowe i integracyjne, pląsy
4. Nauka piosenek z profesjonalnym akompaniamentem na żywo - przygotowanie dzieci do występów publicznych - choreografia do piosenek, obycie dzieci z mikrofonem estradowym

Zajęcia Rytmiczne

01 rytmika 02 rytmika 03 rytmika 04 rytmika 05 rytmika
06 rytmika        

Spotkanie z muzyką - Fagot

Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot
Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot
Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot
Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot Muzyka - fagot

Spotkanie z muzyką - Saksofon

Muzyka - saxsofon Muzyka - saxsofon Muzyka - saxsofon    
zobacz nas na YouTube
nasze przedszkole
nasze przedszkole
nasze przedszkole
Projekt i wykonanie: Strona internetowa dla Ciebie  Copyright © 2011 -2017 Radosne Przedszkole
Valid HTML 4.01!